us nl

Accounting Standaarden - IFRS/Nederlandse GAAP

2528174-Hanoi-boot.jpgJaarrekeningen worden samengesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving dat is uitgevaardigd en opgenomen in de heersende financiële verslaggeving standaarden van een land. In Nederland, zijn de wettelijke grenzen van de Nederlandse algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen (in het Engels: General Accepted Accounting Principles) neergelegd in boek twee van het Nederlandse civiele wetboek, onderdeel negen. Op het continentaal plat van Europa, is het gebruik van Internationale Financiële Verslaggeving Standaarden (in het Engels: International Financial Reporting Standards (IFRS)) verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen op grond van de afkondigde EU IAS Regelgeving (2002/1606) en facultatief voor kleine- en middelgrote vennootschappen. Over de hele wereld, wint IFRS zoals uitgevaardigd door de standaardzetter de IASB aan terrein, en is derhalve toegestaan of zelfs vereist als zijnde de hoogstaande kwalitatieve financiële verslaggeving standaard. Het primaire voordeel van IFRS is de toegevoegde waarde van deze accountinginformatie voor investeerders en tevens andere gebruikers van jaarrekeningen, om beslissingen te nemen. Ondanks gezamenlijke inspanningen van de FASB en de IASB om IFRS en US GAAP te convergeren naar één wereldstandaard, zijn beursgenoteerde ondernemingen in de VS nog steeds verplicht om hun financiële jaarrapporten op te stellen in overeenstemming met U.S. GAAP, terwijl het buitenlandse privé emittenten wel is toegestaan om te rapporteren onder IFRS zoals afgekondigd door de IASB.

“A man acquainted with history may, in some respect, be said to have lived from the beginning of the world, and to have been making continual additions to his stock of knowledge in every century.”

David Hume (07/05/1711 – 25/08/1776), Scottish philosopher, historian, economist, and essayist

Van Clamsfield International Ltd. geeft praktische richtlijnen, nauwgezette informatie en gedetailleerde advisering ten aanzien van verscheidene IFRS vraagstukken, zoals:

  1. Implicaties van conversie naar IFRS;
  2. Accounting behandeling van overnames (Business combinaties) (IFRS 3);
  3. Accounting behandeling van Goodwill verkregen middels een ‘business combination’ (IFRS 3 en herziene IAS 36);
  4. Classificatie en waardebepaling van activa en passiva;
  5. Gedetailleerde uitleg van de criteria ter erkenning van opbrengsten (in het Engels: revenue recognition criteria) en het herziene accounting beleid (new exposure draft);
  6. Uiteenlopende accounting behandelingen voor lease accounting ((lessees (huurders) vs. lessors (verhuurders)) (new exposure draft);
  7. Financiële derivaten onder IFRS en hedge accounting (IAS 39);
  8. Pensioen accounting methoden (IAS 19);
  9. IAS 38 & IFRS 3 ten aanzien van immateriële activa;
  10. IAS 39 - leningen, verliezen en voorzieningen (financiële instellingen).

Van Clamsfield International Ltd. biedt ook betekenisvolle informatie en advisering betreffende de specifieke vereisten van financiële verslaggeving op grond van (accounting) wet- en regelgeving, jurisprudentie, het Nederlandse civiele recht en de uitgevaardigde richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media