us nl

Analyse van Jaarrapporten

1259453-opening-in-rots.jpgDoor middel van jaarrapporten, communiceert het bedrijfsmanagement het daadwerkelijke economische beeld van de onderneming aan externe gebruikers van jaarrapportages. Het management heeft echter superieure informatie over de onderliggende economische realiteit van de geïmplementeerde waardebepalingen. Wegens afwijkingen door schattingsfouten of een distorsie vanwege het gekozen accounting beleid door management (earnings management), geeft de jaarrekening wellicht geen waarheidsgetrouw beeld. Om gebruikers van jaarrekeningen in staat te stellen om gedegen aannames te maken ten aanzien van de prognose van de toekomstige bedrijfsresultaten, is een diepgaande analyse van de jaarrapport(en) van essentieel belang.

“Successful investing is anticipating the anticipations of others”

John Maynard Keynes (05/06/1883 – 21/04/1946), British economist

Van Clamsfield International Ltd. biedt een robuuste gevoeligheidsanalyse (in het Engels: sensitivity analysis) om de geldigheid van de waardebepalingen van de jaarrekening te beoordelen, daarbij wordt ingezet:

 1. Een inspectie naar de bedrijfsstrategie, concurrentievoordeel, meten van de bedrijfsresultaten (in het Engels: benchmark) ten opzichte van industriestandaarden en analyse van kritieke succesfactoren en risico’s;
 2. Een onderzoek dat is gericht op de inhoud van de toegepaste waarderingsbepalingen; hoe nauwgezet reflecteert de jaarrekening van de organisatie de reële bedrijfswaarde;
 3. Onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van de organisatie; onthulling van de daadwerkelijke operationele en financiële resultaten door het beoordelen van financiële kengetallen en geldstromen (in het Engels: cash flows);
 4. Op de toekomst gebaseerde ontleding zorgt voor een synthese van de inzichten van de analyse van de strategie, accounting behandelingen en de beoordeling van de onderliggende financiële status quo van de organisatie.

Na de constructie van bovengenoemd raamwerk, geeft Van Clamsfield International Ltd. een verklaring over de waarde van de organisatie en stelt een betekenisvolle prognose samen ten aanzien van de te verwachten toekomstige bedrijfsprestaties. De waardebepaling van ondernemingen en prognoses van toekomstige bedrijfsresultaten - die Van Clamsfield International Ltd. samenstelt - zijn bruikbaar in verscheidene zakelijke toepassingen:

 1. Fusies en overnames (prijsvorming en financiering);
 2. Behoorlijk ondernemingsbestuur;
 3. Aandelen (doelstellingen van investeerders en effectieve benaderingen);
 4. Krediet - aantrekken van vermogen (nood en doorstart);
 5. Zakelijke communicatie strategie ( management en investeerders);
 6. Zakelijke herstructurering (in het Engels: corporate restructuring);
 7. Vermogensstructuur/vreemd vermogen / dividendbeleid (het bereiken van de optimale lange-termijn mix);
 8. Fraude risico (de effectiviteit van interne beheerssystemen);
 9. Waardebepaling projectwaarde, vereist rendement, financieringsbeslissing van nieuwe projecten;
 10. Algemene bedrijfsanalyse (ondernemingsplan).

Van Clamsfield International Ltd. heeft een zeer uitgebreid begripsvermogen ten aanzien van het gevoerde accounting- en toelichtingen- beleid door het bedrijfsmanagement. Om die reden, heeft Van Clamsfield International Ltd. de expertise in huis om interne informatie vanuit openbare gegevens te filteren teneinde toereikend tegemoet te komen aan de informatiebehoeften van investeerders, welke wensen om het huidige en toekomstige bedrijfsresultaat van een organisatie vast te stellen.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media