us nl

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie verzorgt de informatievoorziening die een essentiële rol speelt in het functioneren van het interne bedrijfsproces. Bedrijfsadministratie is daarom een belangrijk instrument om het bedrijfsbeleid uit te oefenen en te voorzien in de noodzakelijke informatie om belangrijke beslissingen te nemen. De informatie betreffende resultaten uit het verleden, vormt het onmiskenbare materiaal waarmee toekomstig bedrijfsbeleid wordt gevoerd, aangezien bedrijfsmanagement toereikend kan beoordelen welke toekomstige activiteiten zouden moeten worden gestimuleerd, uitgesteld of aangepast.

“All truths are easy to understand once they are discovered; the point is to discover them”

Galileo Galilei (15/02/1564 – 08/01/1642), Italian physicist, mathematician, astronomer and philosopher

Van Clamsfield International Ltd. verzorgt de bedrijfsadministratie van organisaties en maakt daarbij gebruik van de volgende applicaties:

  1. Verwerking van alle financiële gegevens, journaalposten en reconciliatie met behulp van het online boekhoudsysteem van King Business Software, hetgeen het meest vooraanstaande en professionele boekhoudsysteem van Nederland is;
  2. Bewaking van de veiligheid: verwerking van financiële en fiscale gegevens vindt plaats in onze eigen, veilige en volledig uitgeruste accountancy cloud, voorzien van een eigen ICT-omgeving die zelfs de behoeften van de meest complexe beursgenoteerde ondernemingen zou kunnen ondervangen;
  3. Van Clamsfield International Ltd. is bekroond met het Nederlandse overheidscertificaat van het internationaal erkende ‘standard business reporting (SBR)’ voor intermediairs, wat het mogelijk maakt om versleutelde en dus beveiligde communicatie en transfer van financiële data in XBRL-formaat te verzenden naar de Nederlandse Belastingdienst, financiële instituten, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  4. Indienen van aangiften omzetbelasting, waarbij gebruik wordt gemaakt van het SBR certificaat en bijbehorende ingesloten veiligheidsprocedures;
  5. Vaststelling in het boekhoudprogramma van het bedrijfsbeleid ten aanzien van debiteuren(beleid) en crediteuren(beleid);
  6. Adequaat beheersinstrument om een gedegen kosten/baten analyse af te zetten tegen de prognoses van het management.

Van Clamsfield International Ltd. beseft het belang van betrouwbare informatie die tijdig beschikbaar is, die bovendien de juiste mate van detail bevat teneinde te voldoen aan de informatiebehoeften van het management en het bestuur in staat te stellen strategische beslissingen te nemen, opdat een synergistisch optimale uitkomst kan worden bereikt.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media