us nl

Behoorlijk Ondernemingsbestuur

62206432-handen-op-de-globe.jpgBehoorlijk ondernemingsbestuur (in het Engels: corporate governance) is een beheerssysteem dat een organisatie adopteert om ervoor te zorgen dat het management in het belang van zowel de aandeelhouders als ook de overige belanghebbenden (bijv. werknemers, klanten, leveranciers, non-profit organisaties) handelt. Het raamwerk dat ten grondslag ligt aan behoorlijk ondernemingsbestuur, is niet een op zichzelf staand systeem: ondernemingsbestuur wordt gevormd door haar omgeving dat bestaat uit kapitaalmarkten, het rechtssysteem, financiële verslaggeving standaarden en hun betrouwbaarheid, naleving van wet- en regelgeving als ook de maatschappelijke en culturele waarden. In ondernemingsbestuur, is context alles betekenend. Een systeem van ondernemingsbestuur dat adequaat functioneert in Duitsland bereikt niet noodzakelijkerwijs hetzelfde resultaat in de VS. Het is om deze reden dat landen over de hele wereld - zoals de VS, het VK, Nederland en Duitsland - diverse codes van behoorlijk ondernemingsbestuur hebben ontwikkeld teneinde om te gaan met het complexe en dynamische systeem dat ligt besloten in ondernemingsbestuur. Deze modellen van behoorlijk ondernemingsbestuur verschillen in overeenstemming met de variëteit van kapitalisme in welke zij zijn ingebed.

“It is a mania shared by philosophers of all ages to deny what exists and to explain what does not exist.”

Jean-Jacques Rousseau (28/06/1712 – 02/07/1778), French philosopher

Van Clamsfield International Ltd. is een kennisdrager voor bedrijven, die meer informatie wensen ten aanzien van:

  1. Wettelijke bepalingen in de codes van behoorlijk ondernemingsbestuur en de zelfregulerende naleven-of-uitleggen benadering (in het Engels: comply-or-explain approach);
  2. Bestuurlijke salariëring, stimulansen en negatieve prikkels;
  3. Grensoverschrijdende investeringen door middel van dochtermaatschappijen en de verschillen in karakteristieken tussen het duale bestuursmodel zoals bijvoorbeeld in Duitsland (in het Engels: two-tier boards) en het monistische bestuursmodel zoals in het Verenigd Koninkrijk (in het Engels: one-tier boards).

Van Clamsfield International Ltd. is toegewijd om samen met de cliënt het systeem van behoorlijk ondernemingsbestuur te structureren, zodat het in overeenstemming is met de fundamentele bedrijfsstrategie en de maatschappelijke rol van het bedrijf ten opzichte van een verscheidenheid aan belanghebbenden.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media