us nl

Bedrijfsethiek

Bedrijfsethiek is verweven met het concept van duurzame ontwikkeling, aangezien ethiek voorziet in een set van normatieve regels en principes, die afgeleid zijn van een moreel inzicht. Dit betekent dat dit morele inzicht constant in beweging is en gevormd wordt door gemeenschappen, organisaties, individuen en de maatschappij als geheel.

“Whenever two good people argue over principles, they are both right”

Marie von Ebner – Eschenbach (13/09/1830 – 12/03/1916), Austrian writer and Baroness

92770366-vuile-handen-met-boompje.jpgVan Clamsfield International Ltd. verleent advies in zake het implementeren van een ethische bedrijfscode voor de toepassing van wezenlijke bedrijfsactiviteiten en beslissingen, zoals:

  1. Strategisch & Real-time Management
  2. Behoorlijk Ondernemingsbestuur
  3. Forensisch Risico Management
  4. Strategieën van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  5. Betrokkenheid bij de belanghebbenden (stakeholders).

In de kern van bijna elke ethische bedrijfsbeslissing dient een organisatie rekening te houden met al haar belanghebbenden (in het Engels: stakeholders), aangezien de huidige financiële markten aantonen dat zij verwachten dat bedrijven die hun belanghebbenden een stem geven, lange termijn successen kunnen genereren. Om deze reden is deelnemen aan een dialoog met alle belanghebbenden in het algemeen (consumenten, werknemers, gemeenschappen, aandeelhouders en andere belanghebbenden in het publiek domein) een beslissende voorwaarde ten einde een bestendige stijging in de economische waarde van de organisatie te bereiken.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media