us nl

Geïntegreerde financiële verslaggeving

10669171-blad-met-2-druppels.jpgGeïntegreerde financiële verslaggeving stelt zich ten doel om de gebruikers van jaarrekeningen een respectabel niveau van zogenoemde holistische verslaggeving te verlenen en is daarmee een treffend voorbeeld van het bijzondere karakter dat besloten ligt binnen het concept van duurzame ontwikkeling. Kortom, geïntegreerde verslaggeving biedt tweevoudige voordelen - waardevermeerdering voor de onderneming én al haar belanghebbenden - door middel van de transparante behandeling en rapportage van de financiële, ecologische en maatschappelijke belangen en verantwoordelijkheden van de onderneming in één jaarverslaggevingrapport. Op deze wijze worden deze specifieke vraagstukken van het bedrijf in kwestie, integraal behandeld en bovendien gerapporteerd op een transparante en inzichtelijke wijze die toegankelijk is voor alle gebruikers van de jaarrekening en daarmee de belanghebbenden van de onderneming. In de kern van een solide geïntegreerd rapport, geeft de onderneming rekenschap van een sociaal bewustzijn en een onophoudend besef dat de activiteiten en daden van de onderneming van invloed zijn op de onderneming en tevens een grote groep maatschappelijke belanghebbenden.

“Society bristles with enigmas which look hard to solve. It is a perfect maze of intrigue.”

Honoré de Balzac (20/05/1799 – 18/08/1850), French novelist and playright

Van Clamsfield International Ltd. verleent adviesdiensten die organisaties in staat stellen zich toe te spitsen op duurzame (=geïntegreerde) verslaggeving door concentratie op de volgende gebieden:

  1. Planmatige interactie met belanghebbenden door middel van toepassing van de zogenoemde ‘Jürgen Habermas’ ideale spreek mogelijkheid, als ook een grondig begrip en reflectie van het beeld dat de organisatie heeft ten aanzien van de conditie van haar publieke verantwoordingstaak;
  2. Promotie van het methodologische dubbelzijdige zwaard van geïntegreerde verslaggeving: het beschermen en verbeteren van de waarde voor aandeelhouders als ook ervoor zorg dragen dat de risico’s betreffende ongewenste ecologische en sociale gevolgen adequaat worden geïdentificeerd, geëvalueerd, en gerapporteerd.

In deze, spoort Van Clamsfield International Ltd. haar cliënten aan nimmer het primaire doel van het geïntegreerde rapport uit het oog te verliezen, zijnde het aanleveren van een deugdelijke verklaring van de financiële werkelijkheid van de onderneming in samenwerking met het door de organisatie nagestreefde ecologische en maatschappelijke potentieel, in plaats van te volstaan met het louter beschrijven van de daadwerkelijke operationele capaciteit.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media