us nl

Groene EU Subsidies

72889153-graan-in-buitenlucht.jpgMaatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is een ‘mindset’. Ondernemingen worden geprogrammeerd om groei te realiseren, echter om de reden dat schaarste van natuurlijke hulpbronnen een factor is, is het noodzakelijk om de daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de maatschappij in te schatten. Elke onderneming ontvangt een onzichtbare maatschappelijke licentie met het doel haar bedrijfsactiviteiten te kunnen ontplooien. Echter, in het geval dat deze bedrijfsbeslissingen de maatschappelijke belanghebbenden schaden of als de licentie is gebaseerd op een onjuiste voorstelling van legitimiteit, dan herroept de maatschappij als het ware de maatschappelijke licentie van het bedrijf. Als gevolg daarvan, kan het zijn dat dergelijke ondernemingen genoodzaakt zijn om de onderneming te sluiten of zij worden geconfronteerd met een moeilijke bedrijfseconomische situatie. Het is daarom voor elke organisatie van belang om het gevoerde maatschappelijke en ecologische beleid te beoordelen.

“The thought is a deed. Of all deeds she fertilizes the world most.”

Émile Zola (02/04/1840 – 29/09/1902), French writer, playwright and journalist

Van Clamsfield International Ltd. assisteert organisaties tijdens:

  1. Het volledige aanvraagproces van de verschillende beschikbare groene (ecologische) subsidies, welke worden gesubsidieerd door de Europese Unie (EU);
  2. Deze subsidies bestrijken de (agrarische) investeringen in ecologische maatregelen zoals energie efficiëntie, maar ook de verbetering van de waterkwaliteit, eco-innovatie en duurzame energie projecten;
  3. De meeste van deze subsidies zijn beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Naar Europese maatstaven wordt het MKB gedefinieerd als zijnde een arbeidspotentieel van niet meer dan 250 werknemers, een jaarlijkse omzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal van niet meer dan € 43 miljoen;
  4. Uiteenzetting van de toelatingsvoorwaarden betreffende de fiscale en/of duurzame subsidies betreffende investeringen of speur- en ontwikkelingskosten (R&D) in het werkveld van de aanvragende organisatie.

Van Clamsfield International Ltd. realiseert zich dat elke markt een essentieel andere vertaalslag vereist naar het duurzaamheidprogramma van een specifieke organisatie. Om die reden, begeleidt Van Clamsfield International Ltd. ondernemingen om ervoor te zorgen dat hun duurzaamheidprogramma voor een aanzienlijk deel bestaat uit hun klantenrelatie management, aangezien daarmee toenemende mogelijkheden voor economische groei en bijbehorend bestendig rendement worden gecreëerd. Daarbij komt dat uw organisatie een significante bijdrage levert aan het sociaaleconomische en ecologische welbevinden van deze planeet en al haar bewoners.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media