us nl

Strategieën van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

14200777-afrikaanse-vrouwen.jpgMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het sluitstuk van het concept van duurzame ontwikkeling. Ondernemingen die zich aansluiten bij MVO strategieën verklaren in een toegespitste toezegging dat zij openstaan voor het maken van veranderingen ten aanzien van opvattingen, beleid en structuren binnen het bedrijf, die niet alleen een zakelijke bijdrage zullen leveren, maar ook zullen leiden tot een voortdurende vooruitgang op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied in het belang van hun wereldwijde belanghebbenden.

“Arriving at one goal is the starting point to another”

John Dewey (20/10/1859 – 01/06/1952), American philosopher, psychologist and educational reformer

Van Clamsfield International Ltd. ondersteunt en verleent advies aan organisaties op het gebied van de integratie van MVO in de bedrijfsstrategie van de organisatie, daarbij zijn wij gericht op zaken zoals:

  1. Naleving van de regel van de wet als ook de intentie van de wet;
  2. Naleving van (inter)nationale regelgeving;
  3. Het in acht nemen van culturele principes en lokale gewoonten;
  4. Handhaving van de voortzetting van een toereikend besef en naleving van de ethische bedrijfscode van een organisatie;
  5. Handhaving van de geldigheid en doeltreffendheid van het duurzaamheidprogramma;
  6. Onafhoudende voortzetting van een levensvatbaar proces dat ziet op het participeren en het betrokken houden van belanghebbenden;
  7. Manifesteren van verantwoordelijkheid in alle aspecten van de bedrijfsactiviteiten van een organisatie;
  8. Beginnen aan een zoektocht naar nieuwe uitdagingen die bijdragen aan de toekomstige waarde en globale invloed van het bedrijf;
  9. Baanbrekende veranderingen doorvoeren door het trotseren van de status quo en het belichten van leidende oplossingen;
  10. Overstijgen van statische & symbolische organisatie structuren & processen door deze te vervangen met organische & vakinhoudelijke bedrijfsstructuren & processen.

Het betrokken maken van belanghebbenden bij de activiteiten en toekomst van een organisatie, speelt een substantiële rol in het bereiken van bovenstaande doelstellingen. Innoverende bedrijven, die een meer sociale- en milieuvriendelijke visie van hun bedrijfsmodel toepassen, vergroten hun bedrijfswaarde en dragen tegelijkertijd bij aan het wordingsproces van duurzaamheid, zodat duurzame ontwikkeling een integraal element gaat vormen van de wereldwijde economische integratie.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media