us nl

Forensisch Risico Management

129557486-klaprozen.jpgForensisch risico management gaat over het inzicht dat er verschillende risicobehoeften zijn voor verschillende participanten binnenin de organisatie, zoals de verkoopafdeling versus bestuur of lager kader management vs. hoger kader management. In het adoptieproces van een organisationele risicocultuur, dient een organisatie de toon te zetten voor risicotolerantie en tegelijkertijd de naleving met vastgestelde risicogrenzen af te dwingen. Bovendien, dient de risicotolerantie bepaald door de top, in ogenschouw te worden genomen tijdens het nemen van alle zakelijke beslissingen.

“You must learn all things, both the unshaken heart of persuasive truth, and the opinions of mortals in which there is no true warranty”

Parmenides (fl. early 5th century BCE), Ancient Greek philosopher

Van Clamsfield International Ltd. biedt advisering en solide oplossingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  1. Evaluatie en vermindering van organisationele risico blootstelling - voor concernmaatschappijen of ‘stand-alone’ bedrijven - met gebruik van het nieuwe COSO (the Committee of Sponsoring Organizations) raamwerk;
  2. Gids voorzien van praktische hulpmiddelen en stimulansen, welke erop zijn gericht dat de risicobehoeften van de organisatie niet alleen geconcentreerd zijn op kapitaal(vermeerdering) maar ook op menselijk gedrag;
  3. Preventieve slag redenering in overeenstemming met de zwarte-zwaan theorie: wat men niet weet, is aanzienlijk meer relevant dat wat men wel weet;
  4. Forensische ontmaskering en opsporing van onbekende risico’s en valkuilen, daarbij wordt gebruik gemaakt van de analyse van jaarrapporten, het fiscaaljuridische vermogensspoor en bedrijfsadministratie;
  5. Het in kaart brengen van risico’s die voortkomen uit de acquisitie of verkoop van een onderneming of bedrijfsonderdelen;
  6. Het filteren van de risico’s uit grensoverschrijdende twisten, daarbij vindt een holistische benadering toepassing die de vennootschappelijke, fiscale en juridische implicaties behandelt;
  7. Attentie en verzorging van de essentiële aspecten van een noodherstelplan (in het Engels: disaster recovery planning) en een bedrijfscontinuïteit plan (in het Engels: business continuity planning).

Van Clamsfield International Ltd. stelt zich ten doel organisaties te assisteren bij de implementatie van de organisationele risicotolerantie in de context van de bedrijfsstrategie. Teneinde dit resultaat te bereiken, is het noodzakelijk dat management een diepgaand en nauwgezet inzicht heeft in de aard, kosten en repercussies van weerstand in de organisatie tegen deze implementatie. Derhalve zal het management deze risico’s afdoende dienen te beheersen. Onbeheersbare risico’s dienen overeenstemmend te worden afgedekt (in het Engels: hedging) of overgedragen aan een derde partij.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media