us nl

Internationale Economische Betrekkingen

3774220-Hanoi.jpgInternationale Economische Betrekkingen bestaat uit de fundamentele nauwe schakel tussen naties door middel van de handel in goederen en diensten, door middel van geldstromen, en door middel van een geïntensiveerde investering in elkaars economieën. Dit heeft geleid tot grote sommen van kapitaalinstroom; vermogen dat wordt geïnvesteerd door buitenlandse entiteiten, welke bereid zijn hun geld in te zetten ten behoeve van de gasteconomie. Het is echter van belang om op te merken dat wanneer bijvoorbeeld een in de VS gevestigde moedermaatschappij - gespecialiseerd in gourmet etenswaren - geïmporteerde koffiebonen van haar Mexicaanse dochtermaatschappij verkoopt, meerdere implicaties op het vennootschappelijke en fiscaaljuridische vlak in ogenschouw dienen te worden genomen. De soevereiniteit van staten kan een botsing op zakelijk niveau veroorzaken ten gevolge van internationale handel- en investeringsbeleid en bijbehorende procedures.

“Quality is never an accident. It is always a result of intelligent effort. There must be the will to produce superior things.”

John Ruskin (08/02/1819 – 20/01/1900), English writer, art critic and philanthropist

Van Clamsfield International Ltd. biedt gedetailleerde informatie en advisering betreffende:

  1. Fiscaaljuridische en financiële mogelijkheden met betrekking tot grensoverschrijdende directe investeringen vanuit een vennootschappelijk en een maatschappelijk perspectief;
  2. Fiscaal-economisch en financiële stimulansen voor het internationaal lenen en uitlenen van vermogen binnenin en tussen concerns;
  3. Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de implicaties van ‘capital budgeting’ oftewel investeringsanalyse, met gebruik van o.a. verdisconteerde terugbetaling methoden zoals de netto contante waarde (in het Engels: net present value) en de interne opbrengstvoet (in het Engels: internal rate of return).

Van Clamsfield International Ltd. stelt zich ten doel een organisatie te assisteren om haar zakelijke doel en de maatschappelijke functie die zij daarmee vervult, uit te strekken naar een globaal niveau. In dit opzicht, vormt de uitbreiding van de invloed van een organisatie de sleutelfunctie van internationale economische betrekkingen.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media