us nl

Loonadministratie

63172243-ketting-aan-boot.jpgLoonadministratie heeft betrekking op de betaling door een organisatie van haar menselijk kapitaal voor hun bijdrage. Het is van essentieel belang dat de loonadministratie wordt verzorgd in overeenstemming met de dynamische en voortdurend veranderende wet- en regelgeving.

Van Clamsfield International Ltd. verzorgt loonadministraties voor bedrijven, hetgeen onder meer de volgende facetten omvat:

  1. Loon- en salarisverwerking overeenkomstig de loonperiode (week-/vier-weken/maandverwerking);
  2. Naleving en aanpassing in overeenstemming met CAO’s, wet- en regelgeving, en eigen regelingen bedrijfstak;
  3. Aanleveren van loonstroken en jaaropgaven per werknemer;
  4. Cumulatieve gegevens;
  5. Loon journaalposten;
  6. Registratie roostervrije en vakantie uren;
  7. Indienen van aangiften loonbelasting;
  8. Overzicht van spaarregelingen.

Van Clamsfield International Ltd. verzorgt een vloeiend verwerkingsproces van de loonadministratie, welke adequaat, tijdig en op een veilige manier functioneert.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media