us nl

Strategisch & Real-time Management

1607229-pinguins-in-vergadering.jpgEen organisatie heeft strategisch management nodig om complexe bedrijfsbeslissingen, die voortkomen uit onduidelijke en non-routine situaties die implicaties voor de gehele (globale) organisatie in beweging zetten, het hoofd te bieden. Strategisch management omvat een volledig begrip van de strategische positie van een organisatie, waaronder de strategische sleutelbeslissingen voor de toekomst en het maken van de vertaalslag van strategie naar actie. Een bedrijfsstrategie evolueert en informeert strategische beslissingen, zoals een productlancering, uitbestedingen, acquisitie, en grensoverschrijdende expansie. Het geheel van strategische beslissingen wordt omgezet in de strategische richting die het bedrijf gaat volgen.

Van Clamsfield International Ltd. versterkt organisaties in de ontwikkeling en coördinatie van hun bedrijfsstrategie door middel van het:

  1. Genereren van mogelijkheden en het formuleren van prioriteiten versus de analyse van de status quo;
  2. Functioneren als kennisdrager;
  3. Promoten van strategische kansen en ambitieuze uitdagingen;
  4. Benutten en uitvoering van strategische verandering;
  5. Bieden van advies over organisatie opzet en reorganisatie;
  6. Bieden van financiële en fiscale informatie over investeringen en financiering;
  7. Uitbreiden van gedetailleerde strategische managementinformatie over (budget) prognoses, liquiditeit, financiële kengetallen en voorlopige resultaten.

De sleutelvoorwaarde van het strategische ontwikkelingsproces is het besef dat organisaties de procedures die ze als een vanzelfsprekendheid aannemen, de interne dialogen en overtuigingen, dienen te betwisten en uit te dagen. Het is om die reden dat een organisatie proactief dient te zijn in het creëren van meervoudige processen van strategie ontwikkeling zodat de organisatie om kan gaan met complexe en dynamische omgevingsfactoren die verschillende invloeden op de organisatie hebben.

“Entrepreneurs are simply those who understand that there is little difference between obstacle and opportunity and are able to turn both to their advantage”

Niccolò Machiavelli (03/05/1469 – 21/06/1527), Italian political philosopher and historian

Van Clamsfield International Ltd. maakt gebruik van een specifieke leeropbouw voor de organisatie, bekend als het PESTEL raamwerk. Het PESTEL raamwerk brengt de omgevingsfactoren in kaart door deze onder te verdelen in zes primaire factoren: politiek, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en juridisch. Het is van cruciaal belang dat het management deze sleutel aanjagers van verandering en de differentiële kracht die deze factoren hebben op de macro-economie, industrieën, markten en de organisatie zelf, doorgronden. Aangezien deze meerdere lagen van deze bedrijfsfactoren tevens immens met elkaar samenhangen, kan PESTEL aangewend worden om te identificeren hoe toekomstige trends ten aanzien van bijvoorbeeld belastingbeleid of buitenlandse handel regelgeving (=politiek), BNP (bruto nationaal product) trends of rentevoeten (=economisch), inkomensdistributie of consumentenvertrouwen (=sociaal), overheidsuitgaven van R&D of verhoudingsgetallen van veroudering (=technologisch), ecologische milieuwetten of energie consumptie (=ecologisch), belastingrecht of gezondheids- en veiligheidsvoorschriften (=juridisch), van invloed kunnen zijn op uw organisatie. Als de verwachte toekomstige omgevingsfactoren substantieel afwijken van het verleden, verdient het de aanbeveling om een strategische scenario analyse uit te voeren.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media