us nl

Proloog - Fiscaal-economisch bewustzijn

104135840-latijnse-tekst.jpgFiscaal-economische bewuste mensen worden geconfronteerd met twee vragen: wat weet ik? en wat moet ik doen? Fiscaal recht definieert het economische raamwerk waarop de maatschappij is gefundeerd. Het geeft het noodzakelijke inzicht en structuur aan het functioneren van het leven van alledag, omdat het recht zowel het leerstuk als ook de verwerkelijking van de maatschappij is. In de kern is recht, en fiscaal recht in het bijzonder, dynamisch: het is essentieel om het in elke afzonderlijke casus opnieuw uit te vinden, omdat het zich aanpast aan de veranderingen van dezelfde maatschappij tot welke het is gebonden. Globalisatie heeft een vergaande invloed, doch prevaleert het niet boven economische macht. Het democratische beslissingsproces lijkt het pad te vereffenen voor de legitimiteit van nieuwe fiscaaljuridische regelgeving, het is echter noodzakelijk om nieuwe fiscaaljuridische wetgeving niet op louter formele gronden te accepteren zonder de vraag naar hun rechtvaardiging te stellen.

Om een fiscaal-economisch optimum te bereiken, is het van belang om het geheel van fiscaaljuridische wetgeving in ogenschouw te nemen zonder zicht te verliezen op de economische bijdrage van een organisatie aan zowel de maatschappij als ook haar directe belanghebbenden met de bedoeling om daaruit het fiscaal-economische raamwerk te ontlenen, dat een duurzame en bestendige groeicurve met zich meebrengt. In dit licht, verleent Van Clamsfield International Ltd. advisering op het gebied van de volgende fiscaal-economische vakgebieden:

  1. Hybride Entiteiten;
  2. Interne Verrekenprijzen;
  3. Algemene Fiscale Praktijk;
  4. Fiscale Naleving;
  5. Belastingheffing van Groep Ondernemingen;
  6. Belastingheffing van Concerns;
  7. Vaste Inrichting;
  8. Fiscale Optimalisatie;
  9. Driehoeksituaties;
  10. Fiscale Faciliteiten.

“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

Albert Einstein (14/03/1879 – 18/04/1955), German Physicist
All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media