us nl

Fiscaal Compromis (Vaststellingsovereenkomst)

108704747-vis-met-haken.jpgHet fiscale compromis – ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd – is een wettelijke verbindende overeenkomst tussen de belastingplichtige en de belastingautoriteiten met het doel beëindiging of voorkoming van juridische onzekerheid of een geschil. De vaststellingsovereenkomst is een wederkerige overeenkomst en derhalve zijn beide partijen verbonden aan de overeenkomst – zelfs als de juridische positie anders blijkt te zijn  - betekent dit dat het compromis de rechten en plichten van beide partijen bepaalt. Dientengevolge, wordt de omstandigheid in het leven geroepen, waarbij de belastinginspecteur een dubbele verplichting aangaat; namelijk het handhaven van boek 7 van het Nederlandse civiele wetboek en het vertrouwensbeginsel. Grensoverschrijdende investeringen (zowel outbound als inbound) hebben in Nederland aan populariteit gewonnen, voornamelijk vanwege het Nederlandse fiscale beleid om vertrouwen te geven ten aanzien van de juridische positie van belastingplichtigen alvorens zij hun zakelijke ideeën ten uitvoer brengen. De term ‘compromis’ is misleidend in dit opzicht, aangezien leidende jurisprudentie heeft aangetoond dat de vaststellingsovereenkomst tevens verbindende kracht kent, indien niet beide partijen iets opofferen. Kortom, het fiscale compromis wordt ook tot stand gebracht indien niet beide partijen iets toegeven.

“The learner always begins by finding fault, but the scholar sees the positive merit in everything”

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27/08/1770 – 14/11/1831), German philosopher

Van Clamsfield International Ltd. verleent duidelijke begeleiding en constructieve feedback betreffende onderstaande onderwerpen:

  1. Assistentie in de aanvraag en onderhandeling van een fiscaal compromis;
  2. Revisie van de vaststellingsovereenkomst na contractsluiting;
  3. Ongeldigheid compromis in geval van aperte strijd met de wet of een wilsgebrek;
  4. De plichten van partijen: het verstrekken van inlichtingen het betrachten van gepaste zorgvuldigheid (due diligence);
  5. De samenstelling, reikwijdte, tenuitvoerlegging en inhoud van een vaststellingsovereenkomst.

Van Clamsfield International Ltd. spitst zich toe om in detail alle formele aspecten van de fiscale vaststellingsovereenkomst uit te kristalliseren ten einde er zorg voor te dragen dat de juridische positie van uw organisatie versterkt wordt.

All rights reserved. Copyright © 2021 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media