us nl

Prologue - capita selecta

61230538-veer-en-boeken.jpgHet recht is verankerd in de beste en slechtste momenten uit onze geschiedenis, terwijl de geschiedenis juist niet afdoende kan worden gedefinieerd door het simpele gehoorzame of ongehoorzame gedrag van individuen ten aanzien van de geldende regels of wetgeving van een tijdperk of zelfs een generatie. Het recht staat dus nimmer aan het begin van een nalatenschap, maar te zijner tijd zal het recht de onafhankelijke grenzen markeren ten aanzien van het bestaan van ons aller erfgoed. De continuïteit van het recht is daarom gebonden aan ons aller niet-aflatende zoektocht naar vrijheid.

De strijd tussen het politieke en maatschappelijke aspect van het recht aan het ene einde van het spectrum en het technische element van het recht aan het andere einde, toont zowel de verbondenheid als de kwetsbaarheid van politiek, maatschappij en wetenschap. Dientengevolge sijpelen deze elementen door in de capita selecta van de verscheidene fiscaalrechtelijke onderwerpen zoals deze besproken worden in de onderstaande integrale behandeling door Van Clamsfield International Ltd., hetwelk omvatten:

  1. Internationaal Belastingrecht
  2. Europees Direct Belastingrecht
  3. Formeel Belastingrecht
  4. (Europees) Contractenrecht
  5. Fiscaal Compromis (Vaststellingsovereenkomst)
  6. Boekenonderzoek Assistentie
  7. Fiscale Procesvoering - Belastingprocedures
  8. Bedrijfsovername/Bedrijfsfusie
  9. Juridische Splitsing
  10. Algemene Rechtspraktijk

Het volgende citaat van de Amerikaanse jurist Oliver Wendell Holmes Jr. – aangesteld door VS President Theodore Roosevelt aan het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in 1902 – ondervangt de historische waarde van jurisprudentie:

“…Every one instinctively recognizes that in these days the justification of a law cannot be found in the fact that our fathers have always followed it. It must be found in some help which the law brings toward reaching a social end which the governing power of the community had made its mind up that it wants. And when a lawyer sees a rule of law in force he is very apt to invent, if he does not find, some ground of policy for its base. But in fact some rules are mere survivals. Many might well be different, and history is the means by which we measure the power which the past has had to govern in the present in spite of ourselves, so to speak, by imposing traditions which no longer meet their original end. History sets us free and enables us to make up our minds dispassionately whether the survival which we are enforcing, answers any new purpose when it had ceased to answer the old”

Oliver Wendell Holmes Jr. (08/03/1841 – 06/03/1935), American jurist
All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media