us nl

MVO

globe_97981799.jpgHet door Van Clamsfield International Ltd. gevoerde beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is gericht op het verlenen van een respectabel niveau van verantwoording en zakelijke openheid ten aanzien van de realisatie van de bedrijfsactiviteiten en waarden van de organisatie. Met betrekking tot het behoud van de ecologische, maatschappelijke en economische fundamenten, welke tegelijkertijd ingesloten liggen in en bedreigd worden door wereldwijde processen - is Van Clamsfield International Ltd. van mening dat wij tegemoet dienen te komen aan de behoeften van belanghebbenden door ons te richten op zowel het potentieel van de organisatie om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke belangen als ook aan het potentieel van deze maatschappelijke belanghebbenden om invloed uit te oefenen op ons maatschappelijk bewustzijn en zakelijke beslissingsprocessen.

Als een kleinschalig bedrijf is het MVO beleid van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. niet gericht op het maken van een krachtige ecologische of maatschappelijke invloed, echter dat weerhoudt onze organisatie er niet van om ons aller globale gedeelde doel voor ogen te houden: het belichten van de menselijke maat in onze economie, milieu en maatschappij. Immers, naar onze mening wordt de menselijke bedrijvigheid en haar vermogen om elke uitkomst te veranderen, vaak voor lief genomen, terwijl dit het karakteristieke kenmerk van ons allen zal blijven. Om deze reden, is het in de ogen van de onderneming Van Clamsfield International Ltd. van belang om toegang te verschaffen tot de wijze waarop wij de maatschappelijke en ecologische behoeften in acht nemen om ervoor zorg te dragen dat onze bedrijfsactiviteiten een passende naleving ten aanzien van universele waarden en tevens waarden die gelden voor overkoepelende generaties, reflecteren.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media