us nl

Brief van de CEO

CEOBeste potentiële toekomstige cliënt,

Verleent u mij a.u.b. de mogelijkheid om mijzelf te introduceren: mijn naam is Naomi de Bie en ik ben de CEO & oprichter van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd.

Van Clamsfield International Ltd. is opgericht in 2009 en is vernoemd naar mijn grootvader André van Clamsfield. Helaas heb ik nooit de eer gehad hem te mogen ontmoeten, maar van verhalen en anekdotes verneem ik dat hij als inspiratie voor velen diende en daarom vervuld het mij met trots dat de bedrijfsnaam getuigt van zijn bijzondere nalatenschap.

Van 2003 tot 2012, heb ik mijn studies genoten aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn academische educatie bestaat uit specialisaties in Internationaal & Europees belastingrecht (LL.M), Fiscale Economie (MSc) en Accountancy & Control (MSc), welke ik allen heb voltooid in het jaar 2012.

Tijdens mijn studiejaren aan de Universiteit van Amsterdam, bemerkte ik een interessant spanningsveld tussen vennootschappelijke financiële verslaggeving en fiscale verslaggeving; vanuit een vennootschappelijk oogpunt, prefereren bestuurders jaarrapporten met hoge winstcijfers te presenteren aan hun aandeelhouders, terwijl vanuit een fiscaal standpunt bezien het te kennen geven van hoge winstcijfers ten opzichte van lokale belastingautoriteiten niet de voorkeur heeft voor de ondernemingen die hun effectieve belastingdruk wensen te minimaliseren. Belastingrecht wordt door veel mensen bestempeld als zeer restrictief en hoewel hier een kern van waarheid in schuilt, openen de wettelijke bepalingen binnen het belastingrecht ook tal van deuren voor bedrijven die hun zakelijke raamwerken willen heroverwegen en/of herontwerpen, juist omdat fiscaal recht talrijke oplossingen biedt voor het spanningsveld tussen vennootschappelijke en fiscale winsten.

Dit besef heeft geleid tot de toepassing binnen Van Clamsfield International Ltd. van een holistische benadering van elke zakelijke casus, hetgeen effectief inhoudt dat fiscale, juridische en financiële aspecten van een casus vaak met elkaar verweven én tevens van elkaar afhankelijk zijn. Om die reden kan het bestuderen van slechts één facet per keer, niet een compleet beeld bieden van de realiteit waarin een bedrijf zich bevindt, omdat de andere twee facetten met hun karakteristieke bijbehorende specifieke implicaties het vermogen hebben om de reikwijdte van het resultaat, waarop het eerste facet aanspraak maakt, te veranderen. Een versneld afschrijvingsschema bijvoorbeeld is toegestaan vanuit een vennootschappelijk perspectief, maar is niet geautoriseerd vanuit een fiscaaljuridisch standpunt. In een dergelijk geval, dienen fiscaal-economische correcties gemaakt te worden om de fiscale rapportage op één lijn te brengen met de vennootschappelijke jaarrekening.

Van Clamsfield International Ltd. biedt waarde aan organisaties door onze vastberadenheid om onze veelomvattende kennis intensiteit voortdurend te verbeteren en opnieuw uit te vinden, door onze proactieve instelling in het oplossen van de meest complexe vraagstukken, en door de drievoudige deskundigheid die we in huis hebben. Belangrijker is nog dat we onze cliënten waarderen en dat we beseffen dat de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet én de vindingrijkheid van mensen ten grondslag liggen aan de graswortels van het ondernemerschap. Om deze reden, streven wij ernaar dat onze kennis een bijdrage levert aan het welzijn van uw organisatie en om tegelijkertijd de instrumenten aan te reiken voor duurzame groei op een maatschappelijke- en ecologische verantwoorde wijze.

Wij hopen u spoedig eens te mogen begroeten op ons kantoor,

Met vriendelijke groet,

mr. drs. drs. Naomi de Bie

CEO Van Clamsfield International Ltd.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media